• Телефон : 052 / 360 - 014

ЈУ Основна школа „Младен Стојановић“ налази се у улици Драге Лукића б.б. у Љубији. Носи име народног хероја НОБ-е и хуманисте, доктора Младена Стојановића и има дугу и богату традицију.

Школа је почела са радом као Државна реална нижа гимназија, и тек касније је претворена у осмогодишњу школу. Отворена је према потреби с обзиром да се у Љубији налазио раднички центар и због неопходнсти растерећења Гимназије у Приједору. Школа је отворена наређењем Министарства просвјете НР БиХ и почела је са радом 12.9.1949. године у просторијама Школе ученика у привреди у Љубији. На почетку школске 1949/1950. године уписано је 137 ученика у први и други разред

Адаптација школске зграде је завршена 5.11.1951. годинe и виши разреди осмољетке су смјештени у садашњу зграду.

Школа је првобитно била саграђена на два спрата. Како се број ученика континуирано повећавао, школске 1970/1971. године школу је похађало 1158 ученика распоређених у 35 одјељења. 6. јула 1971. године почели су радови на адаптацији и доградњи школске зграде у Љубији и завршени су 6. фебруара 1972. године, када је школа добила и фискултурну салу.

Афирмацију ученици и школа стичу на јавним приредбама, ученици освајају  награде на такмичењима из наставних предмета и ваннаставних активности општинског, регионалног и републичког нивоа, а изузетне успјехе у области музичке културе  постижу  школски оркестар и хор.

За изванредне резултате које је школа постизала од оснивања, у школској 1972/1973. години додијељена јој је награда „Хасан Кикић“ коју додјељује Фонд „Хасан Кикић“, СР БиХ.

До 1994. године постојале су двије основне школе уЉубији, ОШ „Младен Стојановић“ у Љубији и ОШ „Васо Пелагић“ (ранији назив  „Хасан Кикић“) у Доњој Љубији, када су спојене у једну основну школу под именом ОШ „Младен Стојановић“ Љубија, са сједиштем у Љубији.

Генерална адаптација објекта централне школе извршена је од 10.11.1997. до 10.12.1997. године, а радови на фасади школе завршени су 5.5.1998. године. Инвеститор је била Влада Републике Чешке.

Данас објекат централне школе има 16 универзалних учионица и кабинет информатике,  салу за физичко васпитање, богату библиотеку, радионицу за школског мајстора и кухињу са трпезаријом. У склопу школе дјелују и подручна одјељења ПО Доња Љубија, ПО Љескаре, ПО Шурковац, ПО Миска Глава, ПО Горња Равска.