У склопу школе дјелују и подручна одјељења и то ПО Доња Љубија, ПО Љескаре, ПО Шурковац, ПО Миска Глава и ПО Горња Равска.