• Телефон : 052 / 360 - 014

Техничко особље

Школски мајстор Бранко Шева
Ложач Здравко Карановић
Ложач Живојин Карановић
Ложач Мухарем Алагић
Ноћни чувар Душко Вуковић
Спремачица Цвијета Бабић
Спремачица Неда Чорак
Спремачица Миланка Кнежевић
Спремачица Милена Радујко
Спремачица Слободанка Шева
Спремачица Сузана Јазић
Спремачица Драгана Радујко
Помоћни радник Јосип Делић