Техничко особље

Школски мајстор Бранко Шева
Ложач Здравко Карановић
Ложач Живојин Карановић
Ложач Мухарем Алагић
Ноћни чувар Душко Вуковић
Спремачица Цвијета Бабић
Спремачица Неда Чорак
Спремачица Миланка Кнежевић
Спремачица Милена Радујко
Спремачица Слободанка Шева
Спремачица Сузана Јазић
Спремачица Драгана Радујко
Помоћни радник Јосип Делић