Предметна настава

Назив предмета  Предметни наставник
Српски језик Миљан Ратковић
Српски језик Бранкица Новаковић
Православна вјеронаука Славољуб Кнежевић
Католичка вјеронаука Илија Пиличић
Исламска вјеронаука Хусеин Велић
Енглески језик Наташа Милић
Енглески језик Борис Вученовић
Њемачки језик Нихад Церић
Ликовна култура Сања Умичевић
Музичка култура Драган Максимовић
Историја / Географија Бранкица Ратковић
Историја Милојица Вученовић
Демократија и људска права Душан Мандић
Физика Бојан Алексић
Математика Вјекослава Гајић
Биологија Терезија Бурсаћ
Хемија Терезија Бурсаћ
Техничко образовање Милош Икић
Основи информатике Милош Икић
Физичко васпитање Војин Бадњар

Разредна настава

Централна школа Госпа Топић
Централна школа Станислав Ћулибрк
Централна школа Милана Ћулибрк
ПО Миска Глава Слађана Димач
ПО Доња Љубија Оливера Бјекић
ПО Доња Љубија Маријана Лучић
ПО Горња Равска Тања Рајилић
ПО Љескаре Далиборка Јанковић
ПО Љескаре Радојка Грковић
ПО Шурковац Душица Бабић