• Телефон : 052 / 360 - 014Предметна наставаНазив предмета  Предметни наставник
Српски језик Миљан Ратковић
Српски језик Данијела Вигњевић
Православна вјеронаука Славољуб Кнежевић
Католичка вјеронаука Златко Матић
Исламска вјеронаука Хусеин Велић
Енглески језик Наташа Милић
Енглески језик Борис Вученовић
Њемачки језик Нихад Церић
Ликовна култура Сања Умичевић
Музичка култура Драган Максимовић
Историја / Географија Бранкица Ратковић
Историја Милојица Вученовић
Демократија и људска права Душан Мандић
Физика Бојан Алексић
Математика Вјекослава Гајић
Биологија Здравко Јанковић
Хемија Здравко Јанковић
Техничко образовање Милош Икић
Основи информатике Милош Икић
Физичко васпитање Војин Бадњар

Разредна настава

Централна школа Госпа Топић
Централна школа Станислав Ћулибрк
Централна школа Милана Ћулибрк
ПО Миска Глава Слађана Димач
ПО Доња Љубија Оливера Бјекић
ПО Доња Љубија Маријана Лучић
ПО Горња Равска Тања Рајилић
ПО Љескаре Далиборка Јанковић
ПО Љескаре Радојка Грковић
ПО Шурковац Душица Бабић